“Varje enskild händelse och kommentar är inte nödvändigtvis ett utslag av rasism, men sammantagna, när det händer så pass ofta och under så lång tid, då måste vi våga tala om en strukturell rasism. Vi lever i ett rasistiskt samhälle, men att säga det tycker många är kontroversiellt. För mig är det dock så självklart att det är så; jag har mött, sett och hört rasismen i hela mitt liv. Men i Sverige är vi väldigt noggranna med att förneka den. Så hur ska vi då kunna få till en förändring?”

“It may not be the case that every [problematic] incident and comment is a result of racism, but when they’re taken together and they occur as often as they do, we need to dare ourselves to talk about structural racism. We live in a society that is intrinsically racist, but to openly state this fact is seen as controversial by a large number of people. To me, however, this fact is a self-evident truth; I have seen, experienced and heard examples of racism every day of my life. In Sweden, however, we’re incredibly careful to deny the presence of racism in our society. So how on earth could we ever combat racism [if we don’t dare to talk about it]?”

 Astrid Suh-Yeo Trotzig, author (via selchieproductions)

Mainokset
%d bloggers like this: